http://www.misscommunication.com/doc/index.html

Protokoll    Värd          Domän     Toppdomän        Resurs
Fully Qualified Domain Name (FQDN)


FQDN -> DNS -> IP-adress