Lägg till detta script för att göra så att man inte kan komma till sidan genom att gå tillbaka från en annan sida:

function noBack() { window.history.forward(); }
noBack();
window.onload=noBack;
window.onpageshow=function(e){if (e.persisted) noBack();}

 

För att Ajaxifiera länkarna i marginalen på Afonbladet, Klistra in och kör jQuery i javascriptkonsolen. Klistra sedan in och kör följande kod:

$("[data-test-id='latest-news'] a").click(function(e){
   e.preventDefault();
   $("main").load(this.href+" [data-test-id='main-column']");
});


Ajaxifiera sökrutan på seb.se

$("#form1").submit(function(e){
e.preventDefault();
  $(".contentarea.span9").load("/site-assistance/sok?q="+$("#search").val()+" .col.col-2.span6>*:gt(1)")
});

 

Fälla in och ut en meny med jQuery
$("#banner").click(function(){
var fold;
if($('#banner').hasClass("folded")){fold="+";} else {fold="-";}
$('#banner').animate( {left: fold+'='+($('#banner').width()-25)} )
.toggleClass("folded");
})

Hantera bokmärken/favoriter och tillbakaknappen i ett ajaxifierat sökformulär
function goSearch() {
    if(location.hash !=="") {
    $("#t").val(getURLvar("t"));
    $("#c").val(getURLvar("c"));
    $("#p").val(getURLvar("p"));
    $("#searchform").submit();
    }
}
goSearch();
window.onhashchange=goSearch;

Ladda jQuery mobile om skärmen är mindre än 600 pixlar

if(document.documentElement.clientWidth<600) {
    newEl=document.createElement("script");
    newEl.type="text/javascript";
    newEl.src="jquerymobile.js";
    document.body.appendChild(newEl);
}