Utbildningar

Misscommunication skriver och håller en lång rad utbildningar åt ett flertal kunder. Misscommunikation anlitas också som lärare av flera av de ledande IT-utbildningsföretagen i Sverige. Dessutom anlitas Misscommunikation för att ta fram företagsinterna utbilningar om interna system och processer.

Misscommunikation erbjuder främst utbilningar inom systemarkitektur, webbutveckling, programmering, analys/kravställning/upphandling samt i konsten att skriva.

Alla kurser innehåller praktiska övningar om inget annat sägs. Samtliga kurser kan erbjudas i kurslokaler i Stockholm eller internt hos kunder. Alla programvaror som används är portabla. Det innebär att de kan användas direkt utan att installeras och att de därför kan köras direkt från ett USB-minne, en CD-skiva eller en hårddisk. Därmed kan man göra alla övningar på sin egen dator, både under och efter kursen, utan att installera några program.

Misscommunications samtliga kurser är skrivna så att varje kapitel är en egen modul. Detta, tillsammans med det faktum att endast portabla programvaror används, gör att du kan få en skräddarsydd kurs med just det innehåll du behöver. Kontakta Misscommunication för att diskutera hur vi kan tillgodose just dina behov.