Referenser

Här finns länkar till resurser och exempel som nämns under flera av de kurser som Misscommunication håller.

HTML5
Can I Use
Application Cache is a Douchebag
Canvas 3D multiplayer
Visualize Canvas Charts
Talky WebRTC
HTML5 Video filters
LocalStorage limits

HTML/HTTP
FQDN
Progress bar
Word-HTML
w3schools 
Max URL längd
HTTP Redirect
Taget=_blank i XHTML Strict
Online Imagemap

JavaScript/DOM/jQuery
Visual Events 
JavaScript on demand

CSS
quirksmode
w3schools
csszengarden  
Tre spalter med float
FontSquirrel
CSS3 Transitions

Responsive design
Media Queries Bookmarklet 
Bookmarklet code
RWD testing tools

Objektorienterad JavaScript
webreference
xml.com
jQuery 
JavaScript Design Patterns

Användbarhet och tillgänglighet
Cynthia says 
Funka.nu
Web Style Guide
Usability.gov
Vägledning för webbutveckling

WYSIWYG editor
TinyMCE
KompoZer HTML-editor

SVG
Wikipedia
Photos

XML
XML Copy Editor
XML Schema Validator
Validera XML på webbsida

RIA - Rich Internet Applications 
Draw Anaywhere   

Browser Add-ons
Firebug
Web Developer
HTML Validator

Övriga länkar 
One Webbhotell 
Acid3
SunSpider