Om man vill använda "far future caching" av statiska filer, dvs js, css, jpg, gif, png m.fl, måste man göra två saker på servern, ställa in http response headern Expires för statiska resurser till t.ex. dagens datum plus sex månader, samt använda versionsnummer i FILNAMNEN för att kunna uppdatera statiska resurser. Så här gör man i Apaches httpd.conf fil:

# Expiration by mime type (Apache)
ExpiresActive On
ExpiresDefault "access plus 6 months"
ExpiresByType text/html A1
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*).[d]+.(cssjs)$ $1.$2 [L] # strips out version number from [filename].[version_number].[suffix]

Och så här gör man i IIS:

I IIS Manager, gå till Features view/HTTP Response Headers/Actions pane/Set Common Headers/Expire Web content/After och välj 180 days. Skapa en rewrite regel enligt instruktionerna här:

http://www.iis.net/learn/extensions/url-rewrite-module/creating-rewrite-rules-for-the-url-rewrite-module